Albatros BII
 

   Najbardziej popularny niemiecki samolot szkolny z okresu I wojny światowej. W polskim lotnictwie wojskowym używany w latach 1918-27 w liczbie ok. stu maszyn. Kilka z nich, przekazanych lotnictwu cywilnemu, przetrwało do lat trzydziestych. W opinii lotników uważane za przyjemne w pilotażu i bezpieczne. Jedyny zachowany na świecie egzemplarz Albatrosa BIIa znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
zestaw 1