strona główna

oferta


Wszystkie prezentowane na tej stronie czasopisma i książki można nabyć w Wydawnictwie Sanko. Zamówienia prosimy kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną (sankowoj64@gmail.com) lub korespondencyjnie na adres wydawnictwa.

nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany


nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany


nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany


nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany


nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany


nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
nakład wyczerpany
13,00 zł
13,00 zł


13,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
14,00 zł


14,00 zł
14,00 zł
14,00 zł
16,00 zł
16,00 zł


16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł


16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
17,00 zł


17,00 zł
17,00 zł
17,00 zł
17,00 zł
18,00 zł


18,00 zł
18,00 zł
19,00 zł
19,00 zł


(Ceny zawierają koszty wysyłki krajowej)

Wpłat można dokonać przekazem pocztowy na adres Wydawnictwa SANKO lub dokonując przelewu na konto:

BZ WBK S.A. 17 o/Wrocław, nr rach.: 10 1090 2529 0000 0001 0000 8756

Na druku wpłaty/przelewu prosimy podać imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer lub tytuł zamawianej pozycji.

W przypadku wysyłki z pobraniem pocztowym do ceny zamawianych egzemplarzy należy doliczyć kwotę 13 zł.