strona główna

numer 57

123. Eskadra Myśliwska  W końcu 1935 r. 123. EM zaczęła otrzymywać pierwsze płatowce PZL P.7a w miejsce wysłużonych już Avii BH-33. Wiązało się to z przeszkoleniem personelu technicznego i pilotów najpierw teoretycznym, a potem praktycznym. Technicy na kursach zaznajamiali się z budową silnika, płatowca i jego obsługi. Podobnie piloci, którzy następnie przystąpili do lotów szkolnych na nowym myśliwcu. Można przypuszczać, że do końca lata 1936 r. w pełni opanowali pilotaż nowych maszyn. Dzięki temu mogli przystąpić na nich do normalnego cyklu szkolenia - treningowych walk powietrznych, ostrych strzelań na poligonie itp. W tym czasie pozostałe eskadry krakowskiego dywizjonu myśliwskiego otrzymały pierwsze egzemplarze nowego myśliwca PZL P.11c. 123. EM tylko przez krótki okres (od sierpnia 1936 r.) użytkowała pewną liczbę PZL P.11c. Jej standardowym samolotem, aż do wybuchu wojny, pozostał PZL P.7a. Prawdopodobnie zabrakło wystarczającej liczby nowych myśliwców do wyposażenia w nie trzeciej eskadry krakowskiego dywizjonuwstecz