strona główna

numer 31

Bellanka braci Adamowiczów  W 1932 roku, sprzedawszy posiadanego WACO nabyli w Bellanca Aircraft Corporation samolot J-300 w wersji Special, napędzany silnikiem Wright 220 KM. Wytwórnia należała do spółki utworzonej w Brooklynie N.Y. przez pięciu braci Bellanca - włoskich emigrantów z Sycylii przybyłych do Stanów również w 1911 roku. Prezesem, a zarazem głównym konstruktorem był Giuseppe Mario. Pozostali bracia zaangażowali się w procesie budowy i zbytu samolotów. Według informacji podanej przez Bena Adamowicza prędkość maksymalna wynosiła 209 km/h, prędkość podróżna 177 km/h, minimalna 70 km/h, pułap praktyczny 4700 m, pułap teoretyczny 5100 m. Najdłuższy dystans pokonany przez J-300S wynosił 6294 km. Bellanca Adamowiczów zabierała zapas paliwa 1627 l. Płatowiec miał numer fabryczny 3003 i znaki rejestracyjne: NR797W. Nazwano go CITY OF WARSAW, gdzie City oznaczało wielkie miasto - metropolię.wstecz