62 PSzTLM
 

    Fotografie zamieszczone w tej galerii zostały udostępnione przez płk rez. pil. Telesfora Krukowskiego i zostały wykonane w latach 1955-58 podczas służby w 62 Pułku Szkolno-Treningowym Lotnictwa Myśliwskiego (od sierpnia 1957 r. 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego) na lotnisku Krzesiny pod Poznaniem.
    62 Pułk Szkolno-Treningowy Lotnictwa Myśliwskiego powstał w wyniku zapotrzebowania na jednostkę szkolną mogącą przeszkalać na samoloty odrzutowe absolwentów OSL nr 5 w Radomiu, którzy opuszczali mury uczelni z niewielkim nalotem na samolotach tłokowych i bez doświadczenia w lotach na samolotach odrzutowych. Rozkazem MON z września 1954 r. na lotnisku Krzesiny pod Poznaniem na bazie eskadry 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego rozpoczęto formowanie dwueskadrowego 62 PSzTLM podległego 6 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPK.
    Pierwszym dowódcą pułku został kpt. pil. Andrzej Dobrzeniecki, jego zastępcą do spraw pilotażu - kpt. pil. Czesław Miodoński, nawigatorem pułku - kpt. pil. Stanisław Halerz. W skład skromnej kadry instruktorskiej wchodzili początkowo: Czesław Bil, Zygmunt Lewiński, Mieczysław Maliga, Zbigniew Możdżeń, Antoni Łącki, Bolesław Kajetańczyk, Janusz Leszczyński.
    Początkowo pułk dysponował samolotami MiG-15 i Lim-1, ale w 1955 r. otrzymał pierwsze samoloty Lim-2. Kadrę instruktorską jednostki zasilali podchorążowie przeszkoleni w pułku. W ciągu trzech lat funkcjonowania 62 PSzTLM przeszkolono w nim ponad 230 pilotów z innych pułków i 3 grupy podchorążych. Po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956 roku w pułku przeszkalali się piloci z PSP na Zachodzie przywróceni do służby wojskowej. Byli wśród nich: Stanisław Skalski, Wacław Król, Witold Łokuciewski, Tadeusz Góra.
    W 1957 roku w ramach reorganizacji lotnictwa wojskowego pułk z Krzesin stał się jednostką bojową i jako 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego wszedł w skład 3 Korpusu OPL OK.

Wojciech Sankowski
zestaw 1